I am someone

There are no norms.

 All people are exceptions

of a rule that doesn’t exist.

Fernando Pessoa

 

 

De vrouw waarover ik in deze blog vertel, heeft lange tijd in België gewerkt. Ze is nu terug naar haar geboorteland samen met haar twee zoontjes. Laten we haar Azira noemen. Azira is een bijzondere vrouw die zelf niet meer beseft hoe bijzonder ze wel is. Ze meldt zich aan omdat ze zich enorm onzeker voelt over zichzelf als spreker. Ze gelooft niet meer in de kracht van haar stem.

 

Op haar werk cijfert ze zich volledig weg in gesprekken en tijdens vergaderingen. Ze maakt zich keer op keer zo klein mogelijk. Op vrijdag is er wekelijks een vergadering waarin ze telkens een korte stand van zaken moet uiteenzetten voor haar collega’s. Dit moment is voor haar een verschrikking. Spreken voor haar collega’s is Azira’s grootste nachtmerrie. Deze vrijdagen domineren haar leven volledig. De dagen vooraf is ze extreem zenuwachtig. Ze slaapt slecht. Ze kan niet meer eten en piekert de ganse tijd.

 

Als het zover is op vrijdag en ze plaatsneemt in de vergadering, voelt het bijna alsof ze gaat sterven. Haar hart klopt in haar keel. Haar mond is kurkdroog. Het wordt wazig in haar hoofd. Ze verliest de controle over haar verhaal en over haar spreken. Ze spreekt te snel en te stil met als gevolg dat haar verhaal niet overkomt zoals ze had gehoopt.

 

Elke week opnieuw hult ze zich de dagen nadien in diepe schaamte. Ze schaamt zich over haar onzekere gedrag tijdens de vergaderingen. Ze vraagt zich af wat haar collega’s wel niet zullen denken. Ze voelt zich compleet gefaald. Elke dag van de week is verworden tot een dag vol angst en onzekerheid in de aanloop naar die vrijdagen. Azira zit volledig verstrikt in een negatieve spiraal.

 

Als ze bij mij aanklopt, is het haar diepste wens om met meer vertrouwen en rust het woord te kunnen en durven nemen zodat ze eindelijk weer gewoon kan leven, ademhalen en genieten van haar werk.

 

Net als bij heel wat van mijn cliënten start ik ook bij Azira met wat ik ‘het binnenwerk’ noem.

 

In dat binnenwerk mag ik als begeleider vooral spiegels voorhouden. Ik leg oude belemmerende patronen bloot. Patronen die in de loop van een leven zijn ontstaan door een samenloop van opvoeding, kwetsuren, beschermingsmechanismen en zoveel zaken meer die ons maken tot wie we zijn. Deze patronen zijn vaak onzichtbaar voor de persoon zelf. Ze zijn als een blinde vlek die we zelf maar moeilijk kunnen waarnemen.

 

Het eerste belangrijke werk op weg naar meer spreekdurf en spreekkracht ligt in het zichtbaar maken van deze oude, belemmerende, hinderende patronen in denken en gedrag die ervoor zorgen dat jij nog niet de spreker bent die je graag wil zijn.

Ook bij Azira zijn we gestart met dit binnenwerk. Zich bewust worden van haar oude patronen was een eerste essentiële stap op weg naar meer zelfvertrouwen als spreker.

 

 

 

 

  

Om bewust te worden van je oude patronen dien je op te schuiven naar een plek van waaruit je je oude patronen kan observeren en er bijgevolg niet meer mee samenvalt.

Zo kan je voor het eerst het web waarin je verstrikt zit vanop een afstand waarnemen.

 

Eckhart Tolle spreekt in zijn boek ‘De kracht van het nu’ ook over deze observerende positie van waaruit je ‘de denker’ in jezelf waarneemt. Hij zegt het volgende over deze waarnemende positie:

 

‘Het begin van vrijheid is het moment dat je beseft dat je niet ‘de denker’ bent. Als je dat weet kun je de denker gaan waarnemen. Op dat moment wordt er een hoger bewustzijnsniveau actief.’

 

In de methode ‘Voice Dialogue’ waar ik vaak mee werk, gebeurt dit eveneens. Deze methode werd in de jaren 70 ontwikkeld door twee Amerikaanse psychologen Hal en Sidra Stone en gaat ervan uit dat elke persoonlijkheid bestaat uit verschillende deelpersonen. In een Voice Dialogue sessie leer je deze ikken beter kennen en word je eveneens uitgenodigd om vanuit ‘het midden’ naar je verschillende ikken te kijken waardoor je op een andere manier met deze delen kan leren omgaan en een keuze hebt om af te stappen van oude belemmerende patronen.

 

Zo gebeurt het ook bij Azira. Ze leert tijdens de sessies binnenwerk met meer afstand naar haar belemmerende patronen te kijken en wordt zich voor het eerst bewust van de negatieve spiraal waarin ze terecht is gekomen. Ze ontdekt gaandeweg dat er heel wat meer wegen te bewandelen zijn dan haar oude, bestofte, donkere paden die ze tot nu toe altijd nam, maar die haar ook telkens opnieuw brengen naar het pad van angst en onzekerheid. Gaandeweg slaagt ze erin om haar oude paden te vervangen door nieuwere patronen zodat ze weer meer vertrouwen krijgt in zichzelf als spreker.

 

Tijdens onze samenwerking besefte ik weer eens hoe belangrijk het binnenwerk is voor mijn werk als stemcoach. Zonder het binnenwerk kom ik heel vaak niet uit waar ik wil geraken met mijn cliënten. Namelijk op een plek waar je weer vertrouwen krijgt in wie je bent. Een plaats waar je beseft dat jij uniek bent.

 

Op een keer vroeg ik Azira wat het belangrijkste inzicht was dat ze tot nu toe na alle sessies had overgehouden. Ze zei toen: ‘To realise that I am someone.’

 

Ik herinner me nog dat de woorden die Azira toen uitsprak me enorm raakten. Nu ik het neerschrijf realiseer ik me nog meer waarom. Deze woorden belichamen zo sterk de kern van wat ik doe. Van wat ik wil bereiken in mijn werk als stem-, en spreekcoach. Ik wil mensen niet enkel goed leren praten. Neen. Ik wil mensen weer laten beseffen dat zij ertoe doen. Dat hun stem ertoe doet. Dat hun unieke manier van zijn ertoe doet. En aangezien je stem nu eenmaal een belangrijk instrument is waarmee je jezelf neerzet in de wereld, raakt stemwerk aan binnenwerk. 

 

Het besef ‘Ik ben iemand. Ik doe ertoe’ was voor Azira, en voor heel wat van mijn cliënten, een belangrijk keerpunt dat ervoor zorgt dat ze meer en meer vertrouwen krijgt in zichzelf en in het feit dat ze iets betekent in dit leven. Dat ook zij een plek heeft die ze mag innemen. En je plek innemen als mens doe je nu eenmaal met je lijf en je stem.

 

Het binnenwerk is essentieel voorbereidend werk dat de weg voor lichaam en stem vrij maakt. De meesten van mijn cliënten geven aan dat het binnenwerk een enorme verschuiving teweeg brengt die ervoor zorgt dat ze meer vertrouwen krijgen in hun manier van zijn. Dit broodnodige zelfvertrouwen zorgt ervoor dat ze met meer spreekdurf spreeksituaties tegemoet gaan.

 

Verlang je er zelf ook naar om je plek als spreker met vertrouwen in te nemen? Wil je ook leren hoe je meer jezelf kan zijn als spreker? Besef je na het lezen van deze brief dat jij ook baat zou hebben bij ‘binnenwerk’ om oude, vastgeroeste patronen weer in beweging te brengen zodat er ruimte komt voor meer spreekdurf en spreekkracht?

 

Dan nodig ik je van harte uit voor mijn gratis online workshop 'In drie stappen naar meer spreekdurf en spreekkracht'.

Daarin krijg je inzicht in de drie pijlers die nodig zijn om een spreker met impact te worden. Hier vind je wanneer de volgende workshop plaatsvindt en kan je je inschrijven.   

 

Heb je een vraag over hoe jij kan werken aan jouw spreekdurf en spreekkracht

Stel ze mij in de workshop of mail naar karen@innervoice.be


Hallo, ik ben Karen en ik help volwassenen om te durven spreken met impact zodat er geluisterd wordt. Ik train de spreker en de mens achter de spreker want met Innervoice maak ik een brug tussen spreektechniek (stem, dictie, intonatie) en persoonlijke ontwikkeling zodat je met meer zelfvertrouwen durft te spreken.


Hoe sterker jij je voelt, hoe krachtiger je boodschap overkomt.

Mensen weer bewust maken van hun eigen mogelijkheden op het vlak van spreken.

Daar ga ik voor.

 

Ik geef ook les aan de hogeschool LUCA School of Arts te Leuven, waar ik toekomstige acteurs leer het podium in te nemen met hun stem. 


GRATIS E-BOOK

OVERWIN je spreekangst en word GEHOORD

 

❔ Voel je je onzeker over je stem en je manier van spreken?

❔ Heb je het gevoel dat je boodschap niet gehoord wordt, dat mensen niet echt luisteren wanneer jij aan het woord bent?

❔ Slaat de stress toe wanneer je moet spreken tijdens een vergadering of presentatie?

❔ Merk je tijdens een vergadering dat je jezelf inhoudt omdat je je mening niet durft uit te spreken?

Leer spreken met meer zelfvertrouwen en impact.