Met welke stem spreek jij je luisteraars toe?

 

‘Ze luisteren niet naar wat ik zeg. Ik spreek nochtans de woorden uit, maar het lijkt alsof mijn boodschap niet overkomt. Ik voel me achteraf enorm gefrustreerd en ook wat beschaamd.’

Aan het woord is Omar, een man van 39. Vooral tijdens vergaderingen heeft hij moeite om gehoord te worden. Elke meeting opnieuw worstelt hij hiermee. Zijn zelfvertrouwen heeft sindsdien een flinke deuk gekregen. Hij weet dat hij nochtans heel wat in zijn mars heeft, maar hij vertrouwt niet meer op zijn eigen stem. Omar is hier niet alleen in, heel wat mensen hebben het gevoel dat hun stem overtuigingskracht mist en niet de impact heeft die ze graag zouden hebben.

 

Na jaren werken aan de stem en het spreken weet ik dat Omar hoogstwaarschijnlijk zijn stemgebruik niet aanpast aan de situatie. Hij spreekt in vergaderingen met de stem waarmee hij spreekt als hij een gewoon één-op-één gesprek aangaat met iemand. Hij spreekt met zijn gewone ‘conversatiestem’

 

Maar je gewone conversatiestem is meestal niet voldoende om krachtig over te komen.

Deze stem is ruim voldoende als je lui in de zetel hangt en een rustig gesprek voert met je partner. Deze stem is ook toereikend als je aan tafel een verhaal vertelt aan een vriend of vriendin. In zulke gesprekken is de manier waarop je je stem gebruikt niet zo belangrijk. Een zekere basis op het vlak van stemtechniek voldoet meestal.

 

Overtuigend overkomen bij een klant, je punt maken tijdens een vergadering of duidelijk overkomen tijdens een presentatie vraagt heel wat meer van je stem.

Tijdens zulke situaties gebruik je best je prestatiestem.  Deze prestatiestem vereist een juiste stemtechniek die je stem tijdens deze zogenaamde ‘spreekprestatie’ kan ondersteunen. Je gaat meer aandacht moeten schenken aan bepaalde aspecten die je stemgebruik beïnvloeden. Hieronder zoom ik kort in op drie aspecten die bepalen of je boodschap gehoord wordt of niet.

 

1. Een eerste belangrijk aspect waar het misloopt als je je niet gehoord voelt, is je houding.

Bij heel wat van mijn klanten merk ik een ingezakte, onderspannen houding op. Nochtans is je houding een kapstok voor je ganse stemgevende lichaam. Met een onderspannen, ingezakte houding kan je onmogelijk een krachtig stemgeluid produceren. Je houding bepaalt eveneens of je je ruimte inneemt als spreker en dus of je gezien of gehoord wordt.

 

Een spreker met een passieve, ingezakte houding neemt zijn ruimte onvoldoende in. Als spreker is het essentieel om je bewust te worden van niet alleen je houding, maar ook van wat je uitstraalt met je houding. Met een onderspannen houding zeg je eigenlijk: ‘Ik ben niet zo belangrijk. Met mij hoef je geen rekening te houden.’ en zo verklein je de kans dat mensen effectief naar je luisteren.

 

Je bewust worden van je houding en van je uitstraling is een eerste noodzakelijke stap.

Richt je aandacht even op je houding. Hoe zit je er nu bij? Zit je mooi rechtop of zak je wat door? Focus je aandacht op je ruggenwervel. Is deze opgericht of niet? Maak je ruggenwervel zo lang als hij kan worden. Beeld je in dat je bovenste halswervels zouden doorgroeien doorheen je kruin tot aan het plafond en dat iemand je naar boven trekt. Voel hoe je je vanzelf meer opricht.

 

Kan je de volgende keer dat je een vergadering bijwoont deze opgerichte houding aannemen?  Ik ben er zeker van dat het anders en vooral beter gaat aanvoelen. Ook bij Omar was dit het geval. Toen hij een eerste keer met een opgerichte houding een vergadering had bijgewoond, merkte hij op dat deze opgerichte houding hem ook meer zelfvertrouwen gaf.

Zoals je geest invloed heeft op je lichaam, heeft ook je lichaam invloed op je geest. Door rechtop te gaan zitten, neem je een actieve en meer open houding aan. Je bent hierdoor meer aanwezig tijdens je presentatie of meeting wat een voorwaarde is om je boodschap over te brengen.

 

 

 

2. Een tweede belangrijk aspect waar je je bewust van moet zijn als spreker is je stemvolume. 

Tijdens vergaderingen spreekt Omar met zijn conversatiestem. Zijn stem klinkt te zacht en zijn boodschap komt niet over bij zijn luisteraars. Zijn stemvolume is niet aangepast aan de situatie, namelijk een vergadering met meerdere personen. Omar is zich hier in het begin van de sessies helemaal niet van bewust. Voor hem klinkt de stem waarmee hij het woord neemt in een vergadering voldoende luid. Hij heeft niet door dat zijn stem volume en overtuigingskracht mist.

 

Tijdens de coaching-sessies beseft hij gaandeweg dat zijn stem inderdaad te stil klinkt om gehoord te worden en werken we aan zijn prestatiestem. Hij leert in de eerste plaats te luisteren naar zijn eigen stem en vast te stellen of deze te zacht, te luid of voldoende luid klinkt. Daarna leert hij controle te krijgen over zijn stemvolume zodat hij steeds een aangepast volume kan produceren, naargelang de situatie.

 

Sinds dit meer en meer begint te lukken tijdens belangrijke gesprekken, merkt hij dat zijn boodschap veel beter gehoord wordt. Het geeft hem eveneens een boost aan zelfvertrouwen.

 

 

3. Een derde en laatste aspect dat ervoor zorgt dat je boodschap gehoord wordt als spreker is je spreektempo. 

Bij een prestatiestem is een aangepast spreektempo erg belangrijk. Een gouden tip die ik heel wat klanten geef is: ‘Spreek niet te snel!’

In mijn praktijk merk ik vaak op dat sprekers hun verhaal of boodschap snel snel afhaspelen. Ze kunnen hun eigen spreektempo niet volgen. Ze beginnen te hakkelen en spreken onverstaanbaar. De kans is groot dat hun luisteraars afhaken. Het gaat simpelweg te snel. Er komt te veel informatie binnen op korte tijd en je krijgt als luisteraar de tijd niet om alles te verwerken. Een tip om hier iets aan te veranderen is: ‘Spreek in korte zinnen.’ Verplicht jezelf om sneller een pauze te nemen en adem te halen.

 

In het begin voelt het spreken in korte zinnen en het op tijd bij-ademen voor Omar erg onwennig. Hij vertelt al jaren als een sneltrein zijn verhaal. Zijn snelle spreektempo ervaart hij als een normaal tempo en het tragere, meer aangepaste tempo als abnormaal. Ook hier trainen we in de eerste plaats zijn gehoor. Hij leert zijn boodschap te vertellen met kortere zinnen en meer adempauzes. Gaandeweg krijgt hij meer controle over zijn tempo en zijn spreken. Zijn boodschap wordt zowel voor hem als voor zijn luisteraar aangenamer en beter te volgen.

 

Als je echt wil dat je boodschap gehoord wordt, moet je je stem en je spreken op een andere manier gebruiken. Je stem op een gewone manier gebruiken is ontoereikend en zorgt ervoor dat mensen niet luisteren naar wat jij te zeggen hebt. 

De meeste mensen zijn zich hier niet van bewust als ze bij mij aankloppen. Het enige dat ze opmerken is dat mensen niet luisteren of afhaken wanneer zij het woord nemen. Ze weten niet hoe dat komt. 

 

Eens ze zich bewust worden van het verschil tussen hun conversatiestem en hun prestatiestem, eens ze hun prestatiestem leren te gebruiken tijdens vergaderingen of presentaties, merken ze een duidelijk verschil op.

Ze slagen er allemaal meer in om gehoord te worden.  

 

 

Komt jouw boodschap over?

Herken je je zelf ook in bovenstaand verhaal?
Besef je dat ook jij je gewone conversatiestem gebruikt en je stem onvoldoende aanpast tijdens belangrijke spreeksituaties?
Of besef je nu dat je helemaal niet weet hoe je je stem gebruikt?

Merk je alleen op dat je boodschap niet overkomt? Dat mensen afhaken en niet luisteren naar wat je te zeggen hebt?

 

Weet dat je dit kunt veranderen.

Je kan je stem trainen zodat je als spreker meer overtuigingskracht hebt.
Wil je leren om met meer overtuigingskracht te spreken?
Wil je controle over je stem en hoe deze overkomt bij je luisteraars?

 

Vier keer per jaar start ik het groepstraject ‘Grow as a speaker’ op.

In een kleine groep (max. 6 deelnemers) werk je aan je jezelf én aan je spreken. Wat de opleiding uniek maakt is dat we jouw stem in een ruimer kader plaatsen. We werken niet alleen aan een juiste stemtechniek en een charismatische houding, maar ook aan wat je nog tegenhoudt om met je stem overtuigend in de wereld te durven stappen.

 

Dit is hoe deze deelnemer Grow as a speaker ervaarde:

Je wandelt bij Karen naar buiten met meer zelfvertrouwen en je straalt meer autoriteit uit. Je weet je stem en lichaamshouding beter in te zetten, je kan verbinding leggen met je publiek en je spreekt met meer impact. Karen weet je hierin op een heel veilige en respectvolle manier te begeleiden. Het groepstraject 'Grow as a speaker' is een aanrader!

 

Ben je het beu om niet gehoord te worden?
Lees hier alles over het groepstraject en vraag jouw vrijblijvend afstemgesprek aan wanneer je nog twijfelt en met vragen zit.  

  


Is het groepstraject voor jou nog een brug te ver?

Je kan ook op een laagdrempelige manier kennismaken met mijn manier van werken en met het werken aan jouw spreekkracht.

 

Mijn online workshop "In 3 stappen naar meer spreekdurf en spreekkracht"  is voor iedereen die sterker in zijn schoenen wil staan als spreker en eindelijk stappen wil zetten naar meer spreekdurf en spreekkracht. Je ontdekt er de 3 pijlers om met meer durf en overtuigingskracht het woord te nemen. 


Hallo, ik ben Karen en ik help volwassenen om te durven spreken met impact zodat er geluisterd wordt. Ik train de spreker en de mens achter de spreker want met Innervoice maak ik een brug tussen spreektechniek (stem, dictie, intonatie) en persoonlijke ontwikkeling zodat je met meer zelfvertrouwen durft te spreken.


Hoe sterker jij je voelt, hoe krachtiger je boodschap overkomt.

Mensen weer bewust maken van hun eigen mogelijkheden op het vlak van spreken.

Daar ga ik voor.

 

Ik geef ook les aan de hogeschool LUCA School of Arts te Leuven, waar ik toekomstige acteurs leer het podium in te nemen met hun stem. 


GRATIS E-BOOK

OVERWIN je spreekangst en word GEHOORD

 

❔ Voel je je onzeker over je stem en je manier van spreken?

❔ Heb je het gevoel dat je boodschap niet gehoord wordt, dat mensen niet echt luisteren wanneer jij aan het woord bent?

❔ Slaat de stress toe wanneer je moet spreken tijdens een vergadering of presentatie?

❔ Merk je tijdens een vergadering dat je jezelf inhoudt omdat je je mening niet durft uit te spreken?

Leer spreken met meer zelfvertrouwen en impact.