Zo binnen, zo buiten! De invloed van je denken op je spreken.

Als 23 jarige startte ik als jonge vrouw aan een theateropleiding. Ik had toen last van spreekangst, of hoe je dat monster ook wil noemen :-). Eigenlijk was ik erg onzeker over mezelf, over mijn eigen manier van zijn. Ik had het gevoel dat ik de wereld op een nogal wat ‘andere’ manier bekeek dan vele anderen. En ik ben ergens in mijn leven beginnen geloven dat ‘mijn manier’ niet de juiste manier was. Dat hoe ik was, hoe ik dacht, hoe ik me gedroeg, dat dat niet goed genoeg was. Dat mijn manier niet voldeed. Hierdoor hield ik me in. Durfde ik mijn stem niet te laten klinken. Ik durfde toen niet helemaal te kiezen voor datgene wat vanbinnen in mij leefde.

In deze opleiding heb ik enorm geworsteld met mezelf. Gevochten tegen al die demonen (lees onzekerheden) in mezelf. Het besef ook dat als ik niet leerde te geloven in ‘mijn’ manier van zijn, dat ik onmogelijk mezelf kon zijn op een podium. Dat mijn boodschap nooit helemaal zou aankomen bij mijn publiek als ik niet kon zeggen: ‘Dit ben ik en dat is ok.’.

 

Als ik nu terugkijk op die jaren herken ik zo erg bij mijn klanten wat ik toen bij mezelf herkende. Namelijk dat gevoel van ‘Ik ben niet goed genoeg.’. Dat constant inhouden. Constant twijfelen aan jezelf. Jezelf klein maken. Niet durven spreken.

Een enorme onzekerheid die niet alleen je denken vastzet, maar ook vast komt te zitten in je lichaam waardoor je jezelf niet kan neerzetten in de wereld. Alsof de weg naar buiten geblokkeerd is geraakt zodat wat vanbinnen zit niet naar buiten kan. Waardoor je stem te stil klinkt of je spreken binnensmonds met als gevolg dat je boodschap niet overkomt.

 

Ondertussen weet ik vanuit eigen ervaring, maar ook vanuit al die jaren  werken met volwassenen aan hun stem of spreekangst dat hoe je je vanbinnen voelt een immense impact heeft op hoe je in de buitenwereld gaat klinken. En omgekeerd.

 

In mijn werk als spreekcoach werkte ik in mijn beginjaren enkel aan de buitenkant. Kwam er een klant die last had van zijn stem of zich niet goed kon uiten, dan werkte ik aan zijn spreektechniek. Ik leerde hem duidelijker articuleren zodat hij verstaanbaar was voor zijn toehoorder. Ik leerde een juiste stemtechniek aan, zodat hij luider kon spreken of zodat spreken niet meer vermoeiend was. Verder ging ik niet.

 

Dit werd zo aangeleerd in de opleiding. Dit is ook hoe we in onze  huidige Westerse manier kijken naar een klacht. ‘Ben je ziek, dan behandelen we de symptomen’. Verder wordt er vaak niet gekeken.

 

Maar ondertussen besef ik dat werken aan de binnenkant even essentieel is om mensen zelfzeker en duidelijk te leren spreken!

Dat hoe je denkt over jezelf een enorme invloed heeft op hoe je spreekt. Hoe je overkomt. Maar omgekeerd evengoed. Dat de buitenkant eveneens een invloed heeft op de binnenkant. Dat beiden niet losstaan van elkaar. Dat binnen en buiten, lichaam een geest één zijn en dat we emotionele en fysiologische klachten niet kunnen loskoppelen. Deze beïnvloeden elkaar continu. Lichaam en geest behoren tot hetzelfde energetische systeem. En energie moet stromen.

 

Dat besef heeft mijn manier van werken helemaal veranderd. Ik kijk nu bij elke klacht waarmee een klant binnenstapt steeds naar het volledige plaatje.

 

Sinds ik op deze manier werk aan stem en spreekangst, merk ik dat klanten niet alleen sneller, maar ook blijvende stappen zetten. Dat niet alleen hun stem en hun spreken veel makkelijker en vrijer gaat klinken, maar dat ze zich ook als mens vrijer voelen. Dat ze naast hun vrij stemgeluid weer vrijuit durven te ademen. Dat ze zich niet meer inhouden, maar dat ze weer hun eigen waarheid durven te spreken. Dat ze zich niet meer klein houden, maar dat ze hun plaats weer durven in te nemen in hun job. In de wereld.

 

Wil jij ook leren hoe je je binnenkant (je denken) op een positieve manier kan afstemmen op de buitenkant (je spreken) zodat je jezelf met zelfvertrouwen en een krachtige stem durft neer te zetten in de wereld?

Op 4 augustus 2017 organiseer ik een workshop ‘Zo binnen, zo buiten. De invloed van je denken op je spreken.’.

Tijdens deze dag ontdek je hoe jouw innerlijke denkpatronen je manier van spreken beïnvloeden en hoe je huidige manier van denken je steeds maar weer vastzet in beperkende spreekpatronen. Je leert hoe je beiden kan afstemmen op elkaar zodat je met meer zelfvertrouwen en kracht kan spreken.